Oddlužení

Jaké má oddlužení výhody proti splácení v exekuci?

 • během oddlužení není možné vykonávat exekuci tzv. nemusím se bát návštěv exekučního úřadu, nebudu mít zablovaný účet
 • úročení mých závazku se v určitém momentu zastavuje a já splácím pevnou částku, která se již nenavyšuje, tak jak je běžné v exekuci
 • splním-li všechny podmínky oddlužení na konci je mi přiznáno osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek tzn. jsem bez dluhů

Kdy mohu uvažovat o oddlužení?

 • mám dva a více věřitelů
 • moje závazky jsou po splatnosti 30dnů
 • své závazky neplním více jak tři měsíce
 • moje závazky není možné uspokojit exekucí 

Kdo může uvažovat o oddlužení?

Jakákoli fyzická osoba starší 18-i let, tedy i osoba samostaně výdělečně činná, dluhy z podnikání je možno zahrnout do oddlužení, za předpokladu, že věřitel souhlasí.

Jak oddlužení probíhá?

Oddlužení může proběhnou dvěma způsoby, plněním splátkové kalendáře - nečastější forma, nebo zpeněžením majetkové podstaty a možná je i kombinace obou forem.

Uvažuji o oddlužení, co mám udělat?

 • domluvit si schůzku na našimi poradci, využijte kontakty
 • na schůzku vzít sebou všechny dokumenty k dluhům, které mám

Jak to bude v poradně probíhat ?

 • na první schůzce projdeme základní informace od Vás a Vy dostanete informace k oddlužení
 • projdeme dokumenty, případně dohledáme, spočítáme velikost dluhů
 • až je vše zkompetováno, přistoupíme k sepisu návrhu na oddlužení

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

avon-objednavky.cz

.

.

.

.

.

.