Sociální poradenství

Odborná sociální poradna

registrována jako sociální služba s identifikátorem 7543456

Poslání

Posláním Vzdělávací centra a Dluhové poradna s.r.o. je zvyšování finanční gramotnosti občanů, řešení následků zadluženosti občanů, poskytování dluhového poradenství a služeb v oblasti oddlužení. Výše uvedeného dosahuje prostřednictvím odborně sociálního poradenství.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství v souladu s ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Konkrétní rozsah činnostíodborného sociálního poradenství a doba jeho poskytnutí jsou dohodnuty na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a s ohledem na kapacity poskytovatele.

Cílem naší společnosti je

1. Zprostředkování informací v oblasti dluhové problematiky, exekucí, sociálních dávek a spotřebitelských práv

2. Pomoc při sepisování dokumentů (např. návrhy na soud, vyplňování formulářů)

3. Zvyšovat finanční gramotnost u klientů a tak preventivně působit proti vzniku zadluženosti

4. Podporovat samostatnost klienta v řešení jeho tíživé životní situace

 Poskytujeme:

  • poradenství v orientaci v našem sociálním systému (tj. dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, příspěvku na péči, veřejné služby a veřejně prospěšných prací, podpory v nezaměstnanosti, kompetencích jednotlivých úřadů a institucí apod.).
  • poradenství v situacích zadluženosti ve všech fázích vymáhacího procesu, prevence a řešení exekucí, sepis jednoduchých podání, komunikace s úřady
  • pomoc při vyřizovaní písemností, doprovod na úřady a jiných institucí a jednání v zájmu klienta ve vybraných institucích a úřadech
  • poradenství v oblasti oddlužení, vytváření potenciálu pro oddlužení, příprava podkladů pro zpracovatele insolvenčního návrhu
  • zvyšování finanční gramotnosti, poradenství o finančním trhu a spotřebitelských právech

Zásady poskytování služby:

1. Bezplatnost – služby poskytované Vzdělávacím centrem a Dluhovou poradnou s.r.o. jsou zcela bezplatné

2. Individuálnost – při poskytování služby se opíráme o individuální přístup ke klientovi na základě jeho životní situace

3. Samostatnost – podporujeme klienta v co největší samostatnosti při řešení jeho životní situace

4. Profesionalita – služby poskytují kvalifikovaní a zkušení odborníci, kteří neustále rozvijí svoji odbornost v souladu s aktuálními potřebami praxe

5. Důvěrnost – při poskytováni služby je kladen důraz na důvěrnost jednotlivých informací

Cílová skupiny

Služba je určena osobám od 18 let, které se ocitly v tíživé sociální situaci v důsledku zadluženosti a neví jak svou situaci řešit, či ji nedokáží řešit sami.

Služba není určena

  • osobám vyžadujícím službu, kterou poskytovatel neposkytuje
  • osobám, jejichž stav neumožňuje spolupráci pro řešení jeho problémů např. agresivita, stav pod vlivem omamných a psychotropních látek apod.

Služba je poskytovaná ambulantní formou, a to v místě sídle služby (Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava). Služba je poskytována denně v pracovní dny a to v tomto rozsahu:

  • pondělí a středa - 8:00 – 13:00
  • úterý a čtvrtek pro objednané klienty - 8:00 – 13:00

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

avon-objednavky.cz

.

.

.

.

.

.