Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu dle par. 9 a 10 zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jsem získala oprávnění jako

Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (66-015-M)

rozhodnutí zde Autorizovana-osoba-oz


Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle par. 9 a 10 zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jsem získala oprávnění jako

Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (75-001-T)

rozhodnutí zde Autorizovana-osoba_lektor

Profesní zkoušku koná absolvent rekvalifikačního kurzu, může ji však absolvovat kdokoli kdo má zájem potvrdit si profesní kvalifikaci v oboru Obchodní zástupce a je dosud školen interně vlastní firmou.

Výhody profesní zkoušky:

  • legitimně potvrzeny znalosti a dovednosti
  • zisk státem uznávaného osvědčení platného v EU
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce
  • zvýšení vlastní motivace a sebevědomí

Jak zkouška probíhá?

Po přihlášení na zkoušku musí být realizována do tří měsíců, zkouška je ze zákona zpoplatněna  a poplatek musí být uhrazen nejpozději 7 dnů před  konáním zkoušky.

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části, v souladu se standarty.

Poplatek za zkoušku vč. přípravného semináře na zkoušku činí 5.800,- Kč za osobu.

Poplatek za zkoušku k rekvalifikačnímu kurzu činí 3.900,- Kč za osobu.

Zkoušky se konají v Ostravě, termíny zkoušek na vyžádání. Konání zkoušky mimo naše sídlo je možné, poplatek je navýšen o náklady spojené s dopravou a případným pronájmem prostor ke zkoušce.

Zájemci o profesní zkoušku získají další informace tel. 602 578 015, email: lucie@annatha.cz

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.