Akreditované kurzy

Akreditované kurzy MPSV podle zákona 108/2006 Sb.

na téma zadluženost  - zadlužení klienti jsou bohužel všude kolem nás, často se nás, Vás ptají na to zda je možné, aby…, co může exekutor, jak je možné, že mají platit tak moc a podobně. V našich kurzech získáte odborné a profesionální odpovědi na tyto a další otázky týkající s jednotlivých fází dluhu, exekučního řízení a možnosti oddlužení.

Termíny pro I.pololetí

21.5.2019 Úvod do dluhového poradentsví, 8 hod

23.5.2019 Exekuční řízení, 8 hod

30.- 31.5.2019 Dluhové poradentsví, 16 hod

6.6.2019 Insolvenční řízení po novele, 8 hod

Více o kurzech v produktových listech ke stažení

Úvod do dluhového poradenství, rozsah 8 hod, produktový list ke stažení Produktovy-list_uvod-do-dluhoveho

Dluhové poranství, rozsah 16 hod, produktový list ke stažení Produktovy-list_dluhove-poradentsvi

Novinky

Exekuční řízení, rozsah 8 hod, produktový list ke stažení Produktovy-list_exekucni-rizeni

Insolvenční řízení, rozsah 8 hod, produktový list ke stažení Produktovy-list_insolvencni-rizeni

Zájemci o více informací a přihlášky: tel. 596 111 242, lucie@annatha.cz,  tel.č. 602 578 015, 596 111 242

avon-objednavky.cz

.

.

.

.

.

.